23. Περιοχή : Καρδίτσα
Ισχύς : 10,00 KWp
Πάνελ : RENESOLA Virtus 250 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : Solaredge 10000 ( Ισραήλ)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Αύγουστος 2012
22. Περιοχή : Καρδίτσα - Ρούσσο
Ισχύς : 9,80 ΚWp
Πάνελ : RENESOLA Virtus 245 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : KOSTAL PIKO 10.1 (Γερμανία)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Ιούνιος 2012
21. Περιοχή : Καρδίτσα- Καπαδοκκικό
Ισχύς : 9,84 KWp
Πάνελ : RENESOLA 240 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : Solaredge 10000 ( Ισραήλ)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Ιούνιος 2012
20. Περιοχή : Καρδίτσας- Παλαμάς
Ισχύς : 9,80 KWp
Πάνελ : RENESOLA Virtus 245 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : Solaredge 10000 ( Ισραήλ)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Μάρτιος 2012
19. Περιοχή : Καρδίτσας - Μητρόπολη
Ισχύς : 9,84 ΚWp
Πάνελ : RENESOLA 240 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : KOSTAL PIKO 10.1 (Γερμανία)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Μάρτιος 2012
18. Περιοχή : Καρδίτσας
Ισχύς : 9,84 ΚWp
Πάνελ : RENESOLA 240 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : KOSTAL PIKO 10.1 (Γερμανία)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Μάρτιος 2012


17.   Περιοχή : Καρδίτσας
Ισχύς : 9,80 KWp
Πάνελ : RENESOLA 245 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : KOSTAL PIKO 10.1 (Γερμανία)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Μάρτιος 2012
16.   Περιοχή : Καρδίτσας
Ισχύς : 9,80 KWp
Πάνελ : RENESOLA 245 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : KOSTAL PIKO 10.1 (Γερμανία)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Μάρτιος 2012


15.   Περιοχή : Καρδίτσας
Ισχύς : 9,84 KWp
Πάνελ : RENESOLA 240 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : SMA (Γερμανία) – SUNNY TRIPOWER 10000TL-10
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Ιανουάριος 2012

14. Περιοχή : Καρδίτσας
Ισχύς : 9,84 ΚWp
Πάνελ : RENESOLA 240 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : KOSTAL PIKO 10.1 (Γερμανία)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Ιανουάριος 2012
13. Περιοχή : Καρδίτσας
Ισχύς : 9,84 ΚWp
Πάνελ : RENESOLA 240 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : KOSTAL PIKO 10.1 (Γερμανία)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Ιανουάριος 2012

12. Περιοχή : Καρδίτσας
Ισχύς : 9,84 ΚWp
Πάνελ : RENESOLA 240 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : Solaredge 10000 ( Ισραήλ)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Ιανουάριος 2012
11. Περιοχή : Καρδίτσας
Ισχύς : 9,80 ΚWp
Πάνελ : RENESOLA Virtus 245 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : KOSTAL PIKO 10.1 (Γερμανία)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Ιανουάριος 2012
10. Περιοχή : Καρδίτσας
Ισχύς : 9,84 ΚWp
Πάνελ : RENESOLA 240 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : SMA (Γερμανία) – SUNNY TRIPOWER 10000TL-10 
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Ιανουάριος 2012

9. Περιοχή : Καρδίτσας
Ισχύς : 9,84 ΚWp
Πάνελ : RENESOLA 240 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : KOSTAL PIKO 10.1 (Γερμανία)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Δεκέμβριος 2011

8. Περιοχή : Παλαμάς Καρδίτσας
Ισχύς : 9,87 KWp
Πάνελ : SANYO 235 Wp (Ιαπωνία)
Αντιστροφέας : KOSTAL PIKO 10.1 (Γερμανία)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ : Δεκέμβριος 2011

7. Περιοχή : Καρδίτσας
Ισχύς : 9,84 ΚWp
Πάνελ : RENESOLA 240 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : KOSTAL PIKO 10.1 (Γερμανία)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Δεκέμβριος 2011

 

6. Περιοχή : Καρδίτσας
Ισχύς : 8,33 ΚWp
Πάνελ : RENESOLA Virtus 245 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : KOSTAL PIKO 8.3 (Γερμανία)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Δεκέμβριος 2011

5.  Περιοχή : Καρδίτσας
Ισχύς : 9,80 KWp
Πάνελ : RENESOLA Virtus 245 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : Solaredge 10000 ( Ισραήλ)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Αύγουστος 2011

4.  Περιοχή : Παλαμάς - Καρδίτσας
Ισχύς : 9,80 KWp
Πάνελ : RENESOLA Virtus 245 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : KOSTAL PIKO 10.1 (Γερμανία)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Αύγουστος 2011

3.  Περιοχή : Καρδίτσας
Ισχύς : 9,945 KWp
Πάνελ : HECKERT SOLAR HS-PXL 195 Wp (Γερμανία)
Αντιστροφέας : KOSTAL PIKO 10.1 (Γερμανία)
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Αύγουστος 2011

2.  Περιοχή : Καρδίτσας
Ισχύς : 9,87 KWp
Πάνελ : MAGE SOLAR πολυκρυσταλικά 235 KWp (Γερμανία)
Αντιστροφέας : SMA (Γερμανία) – SUNNY TRIPOWER 10000TL-10
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Ιούνιος 2011

1.   Περιοχή : Καρδίτσας
Ισχύς : 9,87 KWp
Πάνελ : RENESOLA JC23M-24/Bb ισχύος 235 Wp (Κίνα)
Αντιστροφέας : SMA (Γερμανία) – SUNNY TRIPOWER 10000TL-10
Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ: Ιούνιος 2011
 
Βρείτε μας και στο facebook
Διαφήμιση